banner

AUCTION

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2018/05/01 NA NABYCIE KOMPLETNEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ MALOWANIA KATAFORETYCZNEGO

AUCTION

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2018/05/01 NA NABYCIE KOMPLETNEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ MALOWANIA KATAFORETYCZNEGO

Data: 2018.05.30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2018/05/01 NA NABYCIE KOMPLETNEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ MALOWANIA KATAFORETYCZNEGO

W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnej technologii malowania kataforetycznego wyrobów metalowych, wnioskowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  3. Konkurencyjność MŚP Działanie 2. Innowacje w MŚP (numer naboru RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17), zwracamy się o nadsyłanie ofert na dostawę Linii Malowania Kataforetycznego:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało umieszczone na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/4985

 

Pliki do pobrania:

Zapraszamy do składania ofert!

Technology

The company offers the service of cataphoretic (KTL) coating.

Many years of experience in painting and established position in the market provides services even in case of complicated components.

Visit or contact us

Wa are perfectly situated in Silesia / Poland. Near main country highways A1 and A4.

Check google maps!

PL Europainting Sp. z .o.o.

Murarska 5
43-100 Tychy
Poland

+48 32 733 85 53