banner

AUCTION CONCLUSION

PRZETARG NA NABYCIE KOMPLETNEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ MALOWANIA KATAFORETYCZNEGO ROZSTRZYGNIĘTY

AUCTION CONCLUSION

PRZETARG NA NABYCIE KOMPLETNEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ MALOWANIA KATAFORETYCZNEGO ROZSTRZYGNIĘTY

Data: 2018.06.29

PRZETARG NA NABYCIE KOMPLETNEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ MALOWANIA KATAFORETYCZNEGO ROZSTRZYGNIĘTY

W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnej technologii malowania kataforetycznego wyrobów metalowych, wnioskowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  3. Konkurencyjność MŚP Działanie 2. Innowacje w MŚP (numer naboru RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17), informujemy o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę Linii Malowania Kataforetycznego:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało umieszczone na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/4985

 

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa: VISA IMPIANTI SRL
Adres: Via Luigi Cagnola 29, I-20844 Triuggio (MB), Italy (Włochy)
Data wpłynięcia oferty: 2018-06-25
Cena: 2.110.000,00 EUR (przeliczona według kursu sprzedaży NBP z dnia otwarcia ofert wynoszącego 4,4173 PLN/EUR co dało kwotę 9.320.503,00 PLN)

Technology

The company offers the service of cataphoretic (KTL) coating.

Many years of experience in painting and established position in the market provides services even in case of complicated components.

Visit or contact us

Wa are perfectly situated in Silesia / Poland. Near main country highways A1 and A4.

Check google maps!

PL Europainting Sp. z .o.o.

Murarska 5
43-100 Tychy
Poland

+48 32 733 85 53